skomp468.jpg
gs468.jpg
REGLER FÖR DREAM CHESS 2001
 
Din uppgift är att coacha fram det bästa laget i Elitserien rond 1-11. Om du lyckas kommer du den 18 mars 2001 att bli korad till vinnare av Dream Chess 2001.

Till ditt förfogande har du 190 spelare från Elitserien. Spelarna är listade inom respektive lag utifrån ratingtalen per den 1 september 2000. Dessa ratingtal gäller för hela Dream Chess 2001.

VEM FÅR DELTA?
Dream Chess 2001 är öppen för alla med en postadress i Sverige. Eftersom det är gratis att delta har vi även begränsat deltagandet till ett lag per hushåll.

HUR TAR DU UT DITT LAG?
Varje lag ska bestå av tretton spelare. Du måste ta ut en spelare från varje elitserielag (tolv stycken). Dessutom ska du plocka ut en valfri spelare - en joker - som du får välja fritt från vilket lag som helst. Medelratingen på ditt drömlag får inte överstiga 2375.

POÄNGBERÄKNING
Ditt drömlag får poäng efter hur dina tretton spelare sköter sig i Elitserien. Vinster och remier ger alltid poäng för dina spelare, även w.o.-vinster.

Tabell 1: Vinst/Remi
  Vit Svart
Vinst +5,0 +6,0
Remi +2,0 +3,0

Om en lägre rankad spelare vinner mot en högre rankad spelare kan den lågrankade stjäla poäng från den högre rankade spelaren. Den lägre rankade spelaren kan aldrig få minuspoäng om denne förlorar mot en högre rankad spelare. Det omvända gäller för den högre rankade som inte kan få extra poäng, utöver Tabell 1, vid vinst mot en lägre rankad spelare.

Vid en ratingdifferens på 101-200 poäng står tre poäng på spel. Om skillnaden i rating är större än 200 poäng står fem poäng på spel.

Observera att det är ratingtalen per den 1 september som gäller genom hela Dream Chess 2001.

Tabell 2: Ratingvinst/-förlust
  101-200 >201
Vinst +3,0 +5,0
Förlust -3,0 -5,0

Om någon av dina spelare står för omgångens största ratingskräll blir det ytterligare bonuspoäng. Notera att endast vinster där en lägre rankad spelare har vunnit kan komma ifråga för omgångens skalp. Emellertid kan skillnaden i rating vara så låg som +1 för att spelaren ska ha chansen att stå för omgångens skräll!

Tabell 3: Omgångens skalp
Största ratingskräll +5,0

SPELARE SOM BYTER KLUBB
Vad händer om någon spelare byter klubb under säsongen? Då utdelas inte längre några poäng i Dream Chess för den aktuella spelaren.

VEM VINNER?
Den coach vars drömlag har samlat ihop flest poäng under Elitseriens rond 1-11 blir korad till vinnare av Dream Chess 2001.

SÄRSKILJNING
Om en eller flera coacher hamnar på samma slutpoäng vinner den coach vars lag har lägst medelrating. Om även medelratingen är den samma tillgrips lottning.

TÄVLINGSJURY
Alla ev. tvistigheter avgörs av en tävlingsjury bestående av Robert Ericsson och Dan Östergaard. Juryns beslut kan ej överklagas.


Designad för Netscape 4 med upplösning 800x600
SPONSOR
snytt125.gif
sskk125.gif
sn125.gif
s08125.gif