GISSA DRAGET - TESTA DIG SJÄLV
 
Seirawan - Ravikumar
Schien, 1979Vit drar och vinner


Designad för Netscape 4 med upplösning 800x600
Copyright © 1997-2012 Linkebodas schacksidor. All rights reserved.
NÖTTER
Nöt 1
Nöt 2
Nöt 3