Inbjudan till Schack-SM
30 juni - 15 juli 2001
Sporthallen i Linköping

Kongress
Lördag den 7 juli, med start kl. 10:00, avhålls Sveriges Schackförbunds kongress med årsmötesförhandlingar. Denna dag är därmed helt spelfri.

Till kongressen kallas distriktens delegater och övriga berörda enligt stadgarnas §20 med bilagda handlingar och särskild information.

Observera att kongressen är öppen för alla att bevista. Sveriges Schackförbunds verksamhetsberättelse för år 2000 kommer att vara tillgänglig även för kongressens åhörare i kongresslokalen. Kongressen hålles i Stadshuset i Linköping, Storgatan 43.

Blixt-SM
Söndag den 15 juli spelas Blixt-SM. Tävlingen startar kl. 10:00. Personlig anmälan skall ske i spellokalen klockan 09:00-09:30.

Klassindelning och spelformer
Klassindelning

Spelprogram
Tävlingsprogram för Schack-SM, med angivande av speldagar och speltider för respektive klass och vecka, finner ni här.

Klasskontroll
Arrangören kommer, i samarbete med SSF:s Regel- och Domarkommitté (REDO), att kontrollera anmälningarna mot befintliga klassregister.

Anmäl Dig därför till rätt klass redan från början så sparas arbete för alla. Du har naturligtvis rätt att skriftligen begära dispens hos REDO, med angivande av skäl till anmälan i högre klass.

Lägsta ratinggränser för möjlighet till dispens är i klass M 2100, i klass I 1900 och i klass II 1700.

Dispensavgiften på 100 kronor skall insättas samtidigt med anmälningsavgiften, det vill säga senast 18 maj, då också ansökan till REDO skall vara insänd.

Spelregler och tävlingsbestämmelser
FIDE:s (Världsschackförbundet) spelregler och Sveriges Schackförbunds tävlingsbestämmelser gäller för SM-tävlingarna.

I dessa regler, som kontinuerligt skickas ut till alla klubbar och distrikt, finns mer information och detaljbestämmelser om kvalificering, prisplaketter samt upp- och nedflyttning från respektive klass.

Sveriges Schackförbund och årets SM-arrangör vill påminna alla deltagare om att det av sportsliga skäl är mycket viktigt att alla fullföljer tävlingarna. Deltagare som uteblir från spel utan fullgott skäl kan varnas eller avstängas under viss tid.

Självfallet kan det inträffa saker som man inte kan råda över, som sjukdom eller andra personliga svårigheter. Det är då nödvändigt att spelaren i fråga genast underrättar tävlingsledningen så att olägenheterna kan minimeras.

FIDE-registrering
SM-gruppen, JSM, Mästar Elit och Mästarklassen är FIDE-registrerade.

Dragserier
I samtliga klasser är dragserien 40 drag på två timmar, därefter 20 drag på en timme och avslutningsvis 30 minuter för återstoden av partiet. Den sammanlagda speltiden för ett parti är därmed maximalt 7 timmar.

Vid dubbelronder är varje spelare garanterad minst 30 minuters paus. Det innebär att i de klasser som har dubbelrond någon dag, kan något parti i andra dagsronden bli försenat några minuter i förhållande till tävlingsprogrammets tidsangivelse.

Åldersklasser
Åldersklasser

Spellokalen
Linköpings sporthall ligger i korsningen Hamngatan/Linnégatan (med adress Snickaregatan 35) mitt i centrala Linköping. En mindre parkeringsplats finns i direkt anslutning till spellokalen, större parkering samt parkeringshus finns inom en radie av ca 250 m.

Sporthallens centrala läge ger närhet till centrum, järnvägsstation, hotell, vandrarhem och restauranger. Närmaste grannar är Simhallen, med äventyrsbad, och Tinnerbäcksbadet, Europas största konstgjorda badsjö.

Cafeteria kommer att finnas i Sporthallen i direkt anslutning till spellokalen.

I spellokalen råder rökförbud samt förbud mot användande av mobiltelefoner.

Anmälningsavgifter
Anmälningsavgifter

Penningpriser
Penningpriser

Samtliga pristagare enligt ovan, samt dessutom 1:an, 2:an och 3:an i övriga grupper som inte anges här ovan, erhåller hederspris. Prisutdelning sker lördag den 14 juli kl. 18:00 för SM-gruppen, JSM, Mästar Elit och Veteran-SM. Prisutdelning för övriga grupper sker efterhand som de spelats färdigt.

Anmälan
Anmälan sker genom att startavgiften betalas in på postgirokonto 441 21 85-3 (LASS, Schack-SM 2001) senast den 18 maj 2001 på särskild pg-blankett vilken utsänds till samtliga klubbar och distrikt. Blankett kan också rekvireras från SSF:s kansli.

Om anmälningsavgiften inbetalas på annat sätt skall följande uppgifter framgå:

  • Namn
  • Gatuadress
  • Postnummer och postadress
  • Förening
  • Distrikt
  • Rating per 1/5 (och ev. ELO-tal)
  • Klass och spelvecka (ev. 10-mannagrupp)
  • Födelsenummer (år/månad/dag)
  • Telefon (inkl. riktnummer)
  • E-postadress (ej obligatoriskt)

Ofullständigt ifyllande riskerar både deltagande och anmälningsavgift. Anmälan är bindande från och med 11 juni. Efter detta datum återbetalas ingen avgift.

Efteranmälningar mot en extra avgift på 100 kr mottages i mån av plats.

Bekräftelse på anmälan samt startlista i anmäld klass skickas ut omkring den 15 juni. Vid angivande av e-postadress skickas bekräftelse på anmälan ut så fort som möjligt.

Personlig anmälan skall ske i spellokalen klockan 09:00-12:00 första speldagen i respektive klass (såvida ej annat angivits i särskild kallelse).

Övrigt
Bästa förening erhåller en inteckning i vandringspris gällande kongressmästerskap för föreningar. Förening erhåller 3 poäng för gruppseger, 2 poäng för andraplats och 1 poäng för tredjeplats.

Logi
Linköpings ASS har för våra SM-deltagares räkning förhandlat fram förmånliga logipaket (6 nätter inkl. frukost; enkel- eller dubbelrum) på två av stadens större hotell.

Scandic Frimurarehotellet och Quality Hotel Ekoxen erbjuder kraftigt reducerade priser under tävlingsveckorna. För att erhålla de rabatterade priserna, måste "Schack-SM" uppges vid bokning.

Quality Hotel Ekoxen
Telefon: 013-25 26 60
Klostergatan 68, 582 23 Linköping
www.ekoxen.se

Scandic Frimurarehotellet
Telefon: 013-12 91 80
S:t Larsgatan 14, 582 24 Linköping
www.scandic-hotels.com

I övrigt finns andra hotell, vandrarhem, camping, stugbyar med mera som erbjuder boende i Linköping med omnejd. Mer information finns att hämta i de broschyrer som skickas ut, tillsammans med SM-inbjudan, till föreningar och distrikt under våren. Det går även att finna information på kommunens hemsida www.linkoping.se.

SM-information
Överledare och kassör kan nås i bostaden under kvällstid. SSFs kansli når ni under dagtid.

SM-information

Information om SM-kansliet (öppet endast under SM-veckorna) kommer att skickas ut till deltagarna med den preliminära lottningen i mitten av juni. Uppgifterna kommer även att finnas på Schack-SMs hemsida schacksm.just.nu.

LASS 100 år

Linköpings ASS bildades 17 mars 1901. Om ni vill lära känna 100-åringen LASS, kan ni beställa boken genom att sätta in 245 kr på Linköpings ASS pg-konto 49 61 30-6. Uppge namn och adress samt ange "100-årsboken". Porto ingår i priset. Boken är på 384 sidor, inbunden och i formatet 17x24 cm.

I jubileumsboken ser vi bland annat världsstjärnor som Tarrasch, Botvinnik, Keres, Petrosjan, Ståhlberg, Kasparov passera revy. Bilden visar förövrigt Tarrasch under en simultan på Frimurarehotellet 1913.

Boken är en krönika om LASS historia mellan 1901-2001, späckad med bland annat berättelser, över 200 bilder, fakta och allsköns statistik. Boken innehåller massor med tidigare opublicerat material, såväl texter som bilder. Mycket av materialet är hämtat från klubbens väl bevarade arkiv, som faktiskt är intakt enda sedan föreningens bildande.

Korrschackspelare finner bland annat rikligt text- och bildmaterial över SSKKs nestor, linköpingssonen, A E Axelson. Här finns även en intervju med Folke Ekström som gjordes så sent som år 2000.

Dessutom kan man förstås läsa om andra kända LASSare som Anton Fridh, Torvald Larsson, Pavel Lacko, Ingvar Carlsson, Åke Hellström, Viktoria Johansson, Pontus Carlsson med flera.