LÄNKAR: Freeware
 
PGN EXTRACT
ftp://ftp.cs.ukc.ac.uk/pub/djb/Extract/index.html
PGN Extract är ett litet men oerhört kraftfullt verktyg för att manipulera pgn-filer (finns för flera OS). Det skulle bli allt för omfattande att beskriva allt som man kan göra med hjälp av PGN Extract utan jag hänvisar er istället till den fylliga manualen (readme-filen). Ta er tid och läs den och ni kommer garanterat inte att ångra er!

Dock, programmet är egentligen inget annat än ett databasprogram i miniatyr utan interface. Du kan göra allehanda sökningar såsom de vanliga som: spelare, plats, turnering, ECO-kod, vit- och/eller svartspelare, ställning. Du kan även söka efter öppningar med en specifik dragföljd (exempelvis efter 1. e4 c5 2. Sf3 där partier med 1. Sf3 c5 2. e4 exkluderas). Du kan även söka efter alla partier med 1. e4 där svart inte svarar med 1. - g6 (alternativt partier med 1. e4 där bara svart svarar med 1. - g6...).

Du kan t.o.m. söka efter material, typ KT+bonde mot KT där materialet finns i minst x drag (för att t.ex. undvika partier där materialet uppstår mitt i en slagväxling)! Det enda du inte verkar kunna söka efter är ställningar med olikfärgade löpare!

Förutom alla ovanstående finesser klarar PGN Extract av att söka efter dina favoritöppningar (gör en lista som PGN Extract söker mot), slå ihop eller splitta pgn-filer, läsa textfiler till pgn-format, ta bort dupletter, söka efter spelare över/under ett visst ELO-tal med mera.

Jag använder själv PGN Extract nästan varje gång som jag vill manipulera en pgn-fil. En stor fördel, förutom allt som jag har nämnt ovan, är att den skriver korrekt PGN Standard. Rekommenderas varmt!

ARENA
http://www.playwitharena.com/
Arena är ett schack-GUI för schackdatorprogram som är skrivna för protokollen Winboard och/eller UCI. Arena är så att säga skalet i vilken du stoppar en schackmotor (som t.ex. Crafty). Som användare kopplar du bara ihop Arena med schackkmotorn och sedan kan du spela eller analysera med en eller flera schackmotorer inifrån Arena. Du kan t.o.m. spela på en schackserver via Arenas interface.

På Arenas hemsida kan du läsa mer om vilka schackprogram/-motorer som du kan koppla ihop med Arena. Där finns förstås även mer information om Arena självt. Det finns bland annat en svensk hjälpfil (Swedish.hlp) och en uppdaterad svensk översättning som krävs för att visa den svenska hjälpfilen ordentligt.

Du kan välja mellan att ladda ner en rak installation av enbart Arena eller ladda ner några större installationer innehållandes även flera schackprogram.

Jag rekommenderar dig att ladda ner någon av de senare installationerna. Därifrån kan du sedan bygga på med fler schackprogram som du gillar.

REBEL DECADE 3.0
http://www.rebel.nl/decdown.htm
(2,6 MB i ozippat format)
Om du vill ha ett gratis schackdatorprogram ska du tanka hem Rebel Decade 3.0 (ELO 2300) från nätet! Rebel Decade 3.0 är i stort sett en strippad version av Rebel10. Och på fredagar spelar Rebel Deacade 3.0 precis lika bra som Rebel 10 (ELO 2500)!!

Om du får problem med att starta Rebel Decade 3.0 (t ex kan du få något som ser ut som binära koder på skärmen) har du troligen problem med ditt VGA-kort som inte är VESA-kompatibelt. Läs då README-filen så får du tips på hur du kringgår detta (du kan exempelvis skriva Rebel.exe v när du startar Rebel Decade 3.0 från DOS-läget!).

PGN MANAGER
ftp://ftp.pitt.edu/group/chess/UTIL/pm.zip
(99 kB i zippat format)
PGN Manager är ett utmärkt program för de som vill slå ihop eller dela flera pgn-filer (zippade eller ozippade!). För att kunna utföra en multipel operation med zippade filer behövs programmet PKUNZIP från PKWARE. PKUNZIP måste du lägga i katalogen C:\WINDOWS\COMMAND i annat fall fungerar det inte att öppna flera zippade filer på en gång.

Här nedan ger jag en beskrivning av hur man delar upp en stor pgn-fil till flera mindre pgn-filer (lämpligt för användare av CB Light som har ett övre tak på 8000 partier per pgn-fil!). Om du vill se övriga kommandon som finns i PGNMAN kan du antingen läsa README-filen eller annars - i punkt 5 nedan - skriva:

pgnman + RETUR

så kommer mer info upp i MS-DOS-fönstret.

HUR MAN DELAR UPP EN PGN-FIL I MINDRE PGN-FILER:
1) Skapa tre kataloger enligt exempelvis:
C:\pgnman, C:\break, C:\done

2) Zippa upp PM.ZIP i katalogen C:\pgnman

3) Lägg filen test.pgn (filen som du vill dela) i C:\break

4) Gå till MS-DOS-prompten och ställ dig i C:\pgnman

5) Skriv nu enligt formeln:
pgnman -b C:\break\test.pgn C:\done 8000 och tryck RETUR

6) Nu delas filen test.pgn upp i filer om 8000 partier styck och dessa nyskapade filer kommer att hamna i katalogen C:\done

CHESSPAD
http://www.wmlsoftware.com/chesspad.html
(920 kB i ozippat format)
ChessPad är ytterligare en ny gratis schackdatabas på nätet. Programmeraren har tidigare gjort PGN Explorer (som nu är borttagen från webben). ChessPad skiljer sig ganska rejält från CDB (se nedan). Med ChessPad ska man kunna hantera databaser (pgn eller ChessPads egna format) upp till och med 250 000 partier. Du kan även skapa träd utifrån max 2000 partier (här är CDB bättre) samt skapa ett öppningsbibliotek (ECO-index) vilket är bra. Och vill du analysera partier med hjälp av ett schackprogram så kan du t.ex. koppla in gratisprogrammet Crafty som analysverktyg.

ChessPads stora förtjänst är att man kan kommentera sina partier med såväl textkommentarer som med Informatorsymboler. ChessPad understöder även export av partier och diagram till Word (som pgn, text, RTF, HTML, EPD, FEN och Bitmapp). Du kan då välja att visa partidragen som vanlig text eller med schacksymboler för pjäserna. Diagrammen kan antingen skapas genom att kopiera som RTF (kräver då en förinstallerad schackfont) eller som bitmapp. Du kan påverka storleken på såväl text som diagram och du kan även välja om du vill ha ram och koordinater kring diagrammet.

ChessPad bör vara mycket användbart för såväl den enskilde spelaren som för klubbredaktören eller ungdomsledaren.

SCID FOR LINUX/UNIX/WINDOWS
http://scid.sourceforge.net/
Scid är en gratis schackdatabas som förut endast har funnits för Linux/Unix. Sedan maj 2000 finns även en version för Windows. Man kan även koppla det gratis schackprogrammet Crafty till Scid för att analysera partier. Scid klarar av att importera/exportera pgn-filer samt EPD-filer. Den som vill kan ladda hem en databas med 500.000+ partier! Programmet utökas kontinuerligt med nya finesser. Bevaka hemsida ofta för senaste nytt!

CHESSDB FÖR APPLE/LINUX/UNIX/WINDOWS
http://chessdb.sourceforge.net/
ChessDB är en fri schackdatabas som kan användas i Microsoft Windows, Linux, Apple Mac med OS X likväl som i de flesta, om inte alla, moderna UNIX-versioner. Hemsidan finns på flera olika språk, bland annat på svenska. Chess DB bygger på Scid vilket lovar mycket gott.


Designad för Netscape 4 med upplösning 800x600
Copyright © 1997-2012 Linkebodas schacksidor. All rights reserved.
LÄNKAR
Schacknyheter
Partier
Freeware
Butiker + tips
DTP-verktyg
Korrschack
Problem
Boktips
Tidskrifter
Förbund
Övrigt
Senaste nytt